Styr på ord!

Normal pris:

0  kr

Styr på ord er et kategoriseringsspil udarbejdet primært til træning af basis ordforråd for flersprogede elever, men kan også bruges i danskundervisningen i arbejdet med læsetræning og over- og underbegreber.

Formålet med spillet er at forstærke nyindlært ordforråd. Alle spillere skal have identiske kategoriplader og der spilles med de tilhørende (farvekoordinerede) ordkort. Ordkortene læses højt for de andre spillere, forklares og placeres på kategoripladen. Er man i tvivl, skal man spørge sine modspillere om hjælp. Konkurrenceaspektet styrker motivationen og det bliver sjovt at lære nye ord 🙂

Materialet indeholder:

  • 1 stk. spilleplade
  • Spilleregler
  • 4 forskellige kategoriplader med tilhørende ordkort
  • 1 blank kategoriplade med tilhørende blanke ordkort (skriv overbegreber passende til din aktuelle undervisning og lad evt. eleverne selv lave ordkort)

Husk at indberette til CopyDan, hvis din skole er udvalgt til kontrolskole.

Betalingskort
Menu
Shop