Tilbud

“Sprogpakken I”

495,00 kr

“Kluddermors Sprogpakke I” indeholder 30 sprogudviklende røre-gørematerialer, som understøtter den sproglige opmærksomhed via struktureret samtale og finmotoriske aktiviteter.

Her får dine børnehavebørn, specialbørn og 0. klasses elever rig mulighed for fordybelse i henholdsvis kommunikation, overbegreber, sanserne, omverdensbevidsthed, finmotorik, rimord, forlyde, klyngeremser og sammensatte ord. Materialerne har en lege- og spilpræget tilgang til kommunikation og sprog, og er let og logisk opbygget således, at børn fra tre-fireårsalderen og op får mulighed for at arbejde aktivt med sproget.

Materialerne er fremstillet til laminering, og kan altså bruges igen og igen således, at du som pædagog, lærer eller talepædagog får opbygget et helt lager af sprogudviklende ”røre-gøre aktiviteter”. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcro, en whiteboardpen og “soldaterben”.

NB! Hvis du allerede ejer andre af Kluddermors pakker skal du være opmærksom på, at flere materialer i Sprogpakkerne går igen i andre pakker. Sprogpakkerne er tiltænkt den gruppe af pædagoger, undervisere eller talepædagoger, som udelukkende ønsker at arbejde med den sproglige opmærksomhed. (Mellem Sprogpakke I og Sprogpakke II er der ingen gengangere.)

Målgruppe

Materialerne henvender sig til børnehavebørn (4-6 år), 0. klasse, specialundervisningen og børn med dansk som andetsprog. De er velegnede til selvstændigt arbejde eller mindre børnegrupper med behov for ekstra støtte. Det kunne f.eks. være børn, som endnu ikke har nået de sproglige mål for aldersgruppen 4-6 år. Vha. Sprogpakken får disse børn hjælp til at tilegne sig de nødvendige sproglige og kommunikative færdigheder.

Anvendelse

Print ud, laminér, klip og sæt evt. velcro på – følg anvisningerne i de forskellige vejledninger. Materialerne kan bruges igen og igen. Anvend blanke lamineringslommer. Og husk at tid, ro og turtagning giver den bedste kommunikation.

Kluddermors Sprogpakke indeholder:

Se et udvalg af Kluddermors materialer her (ikke alle er en del af Sprogpakken):

Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af over 200 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.

Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com

Du kunne også være interesseret i...