Skal vi spille historie?

Hvis  du og dine elever bare får det halvt så sjovt med opgaven  “Skal vi spille historie“, som jeg har haft med at lave den,  så bliver det godt! Eleverne skal udvikle et historisk brætspil.  Det lyder både svært og tidskrævende, men tjek det lige – det bliver sjovt!

Normal pris:

0,00  kr

Opgave er beregnet til de ældste elever og tager udgangspunkt i kompetenceområdet Historiebrug og det tværgående tema innovation og entreprenørskab. Desuden berøreres kanonpunktet “Ophævelsen af slavehandel

Materialet indeholder:

  • 8 siders elevhæfter.
  • Lærerark med faglige begrundelser ift. faget mål og link til relevante YouTube-klip mm.

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop