Regnehistorier

Normal pris:

0  kr

20 små regnehistorier, som er tiltænkt 2.-3. klasse. Regnehistorierne indeholder primært regningsarterne addition og subtraktion, men begyndende multiplikation og division kan også forekomme. Eleverne skal derudover være en lille smule bekendt med:

 • Kroner og øre
 • Meter og centimeter
 • Kilo og kilogram
 • Klokken, timer og minutter
 • Uger, måneder og år
 • Geometriske figurer

Materialet indeholder:

 • 20 små regnehistorier
 • 5 ark med skriv-din-egen-regnehistorier
 • Elev-svarark
 • Facit ark
 • Vejledning

Materialet ligger som både en elev-udgave uden vejlending + facitliste samt en lærerudgave inkl. vejledning og facitliste

Betalingskort
Menu
Shop