Problemregningsopgaver til mellemtrinnet – BIOGRAFEN

Normal pris:

0  kr

Materialet her kan bruges som supplement til den almindelige matematikundervisnings opgaver med problemløsning og træner således elevernes problemløsnings- samt tankegangskompetence.

Derudover er materialet ikke mindst velegnet, hvis læreren for mellemtrinnet – eller den tidlige udskoling – ønsker at præsentere elever for opgaver, der giver mening fra hverdagslivet, og som skal præsenteres i det format, der arbejdes med i problemregningsopgaver i de afsluttende klasser.

Sættet består af ti opgaver. I sættet er nogle af opgaverne mærket med *, og disse opgaver har en højere sværhedsgrad end de øvrige.

Bagerst i sættet er forslag til opstilling af opgaver og svar.

I sættet er i forhold til elevernes sprogforståelse angivet, hvilke matematiske begreber samt før-faglige ord, der arbejdes med.

Dette sæt er lagt ud til gratis download, så der er mulighed for at se, hvordan et opgavesæt kan se ud i sin helhed. Den normale pris for køb af et sæt er 10 kr., mens fem sæt kan købes for 30 kr.

Materialet indeholder:

  • Vejledning
  • 10 opgaver (2 sider)
  • Facitliste

Jeg hedder Martin Ommundsen og er uddannet lærer fra Læreruddannelsen Zahle i 2010.

Mine linjefag er matematik, idræt, samfundsfag og historie. I 2016 færdiggjorde jeg en kandidat i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet.

Til daglig underviser jeg i udskolingen på en folkeskole i Nordsjælland.

Betalingskort
Menu
Shop