Plakat: Læseforståelsesstrategier

0,00 kr

Visuelle Læseforståelsesstrategier – Før-, under-, efter- læsning

Print plakaten til eleverne/forældre og kopier op i A3 (kan også tilsendes som plakat fra Dansk Psykologisk Forlag).

Italesæt læseforståelsesstrategier dagligt, når der arbejdes med litteratur.

Vis strategierne både ved højtlæsning eller når eleverne selv skal læse.

Materialet indeholder:

 • 1 stk. A4-plakat, som også kan printes i A3
 • 1 stk. Teori og vejledning til Læseforståelsesstrategier

Plakaten kan anvendes i indskolingen som visuel støtte til de forskningsmæssige anbefalinger:

 • Overskrift
 • Personbeskrivelser/sammenligninger
 • Miljøbeskrivelser
 • Ordforklaringer/fokusord
 • Spørgsmålsstrategi
 • Nøgleord
 • Genfortælling/resumé
 • Handlingsbro
 • Spejle sig i teksten
 • Meddigtning

Læseforståelsesstrategierne er illustreret på plakaten i rækkefølge fra venstre mod højre:

Før: (øverste halvdel) Der arbejdes først med før-læsestrategierne overskrift, personer, miljø, nye ord.

Under: (cirklen i midten) Under læsning/højtlæsning lægges der mærke til fokusord i en sammenhæng og om spørgsmål bliver besvaret.

Efter: (nederste halvdel) Nøgleord, resume, spørgsmål besvaret, handlingsbro, spejle sig i teksten, meddigtning.

Plakaten er også god at tale ud fra til forældremøder, hvor den visuelt kan klæde forældrene på til at støtte op om anvendelse af læseforståelsesstrategier hjemme.

Undersøgelser viser, at brugen af grafiske modeller til at organisere tekstens indhold har en positiv effekt. Dette gælder også for elever med særligt behov, fx elever med læsevanskeligheder og tosprogede elever.

I publikationen Forskningskortlægning af læseforståelse og faglige læsekompetencer henvises til flere forskellige forskningsprojekter om effektive læsestrategier.

Fælles for dem alle er den dokumenterede effekt, som før-, under- og efter-læsestrategier har.

For yderligere idéer til at arbejde med ordforråd og de enkelte læseforståelsesstrategier henvises til Læs sammen lærervejledningen eller søg: Læs sammen på YouTube.

Link til gratis sange og håndfonemer på YouTube

God fornøjelse!

Med venlig hilsen Conni Camille Isgaard, forfatter til Læs sammen