Nissekort

Normal pris:

50  kr

Med nissekort får du en mulighed for at gøre engelsk, dansk, billedkunst men hovedsagelig matematikundervisningen personlig og hyggelig for eleverne. Derudover er der også lagt op til hygge med fem forskellige spil og bevægelsesaktiviteter. Eleverne skal udfylde deres egne nissekort som de skal arbejde med på forskellige måder i løbet af december. Nissekortet udfylder de i løbet af november da det tager lidt tid. Når eleverne får juleferie får de deres nissekort med hjem. Eleverne arbejder men flere af regnearterne i matematik, træner deres ordforråd i dansk og på engelsk samt deres finmotorik i billedkunst. De får mulighed for at kombinere jul og fagligt indhold.

Idéen med nissekort

Ideen bag nissekortene er at eleverne får et personligt materiale der giver gode muligheder for differentiering uden du skal lave ekstra materiale. Jeg syntes det er bedst når man kan bruge det samme materiale flere gange uden at skulle forberede sig ekstra. Det kan du her. Når først kortene er lavet skal du som lærer ikke gøre mere. Så er det valget af opgaven der afgøre hvordan du bruge elevernes nissekort. Alle eleverne udarbejder deres egne og personlige nissekort. Det gør det sjovt at spille sammen med de andre og nemt at genkende sine egne kort når de bliver blandet sammen i aktiviteterne.

Nissekort – klassetrin

Nissekort passer til indskoling og mellemtrin. Nissekortene kan hovedsageligt bruges i matematik men der er også beskrivelser af hvordan de kan bruges i dansk og engelsk. De udarbejdes i billedkunst. Der er beskrivelser af 12 opgaver i matematik, 2 opgaver i dansk hvoraf den ene er tværfaglig med matematik, 2 opgaver i engelsk og 5 spil.

Materialet indeholder:

  • Beskrivelse af opgaverne.
  • Udførlig vejledning i hvordan kortene udfyldes og bruges
  • PDF med kortene.

Tak

Tak for at du valgte at købe mit materiale. Jeg håber at din klasse får det hyggeligt med at udarbejde de flotte kort. Husk at notere materialet hvis din skole er copydan skole. Det vil betyde meget for mig.

Jeg lave meget af mit materiale selv. Jeg har hjemmesiden http://www.maikenraagaard.dk Her kan du følge mine nyeste materialer, læse om de foredrag jeg holder og tilmelde dig mit nyhedsbrev. Det sidste udkommer kun når der er noget nyt at fortælle om. Jeg udarbejder kun et materiale hvis det kan bruges i mindst tre forskellige aktiviteter eller til mindst 3 lektioner uden at skulle forberede mig ekstra. Jeg inddrager ofte bevægelse og tværfagligt samarbejde i mine materialer.

Jeg mener at hvis jeg skal printe et materiale ud skal det kunne bruges flere gange og gerne på flere forskellige måder.

Det skal være sjovt at lære og fedt at lave en fejl.

Betalingskort
Menu
Shop