Liste over (flere) b-ord (engelsk-dansk)

6,00 kr

Her er en plakakt med 23 ord, der næsten er ens både på dansk og engelsk (altså det vi kalder b-ord)