Kender du følelsen?

Dette pdf-hæfte er efterfølger til “Min bog om følelser”, men de to hæfter kan sagtens bruges hver for sig både i indskolingen og på mellemtrinnet. Mens “Min bog om følelse” indeholder skriveøvelser om de mest basale følelser, omhandler “Kender du følelsen?” flere forskellige følelses-nuancer med små historier som eksempler på hver følelse.

Normal pris:

25  kr

Hæftet består af ansigt, situations-beskrivelser og skriveøvelse til ordene for 16 givne følelsers-nuancer. Til de 5 sidste af disse følelser, skal barnet selv tegne ansigtet. Herefter følger 3 sider, hvor der er plads til at tegne og skrive om tre ekstra følelser, som barnet evt. synes, der mangler. Pdf.hæftet er velegnet til fælles snak om følelser og adfærd generelt. Her kan den voksne f.eks. læse situationsbeskrivelserne til hver følelse højt efterfulgt af fælles snak i gruppen/klassen. Derefter kan børnene skrive om deres egne erfaringer med den enkelte følelse. De fælles snakke og børnenes beskrivelser kan evt. danne udgangspunkt for små rollespil, handleplaner og elevsamtaler. Skrifttypen, som er anvendt i hæftet er OpenDyslexic, en font, som er udviklet til ordblinde.

Min baggrund som forlægger og udgiver her på Bubbleminds er bl.a. mit arbejde som lærer,  it- og læsevejleder på alle klassetrin i både almen og specialklasser siden 1985.

Jeg har fortrinsvis undervist i dansk og og matematik og desuden fungeret som it-vejleder i en årrække med fokus på It-støttet læsning. 2010 tog jeg læsevejlederuddannelse og havde herefter læsehold med børn i læsevanskeligheder. Det var også året, hvor jeg oprettede Madam Bachs Forlag til udgivelse af  overskuelige og illustrerede matematik- og danskhæfter i pdf.form. Flere af pdf.erne blev i 2011 udviklet til læringsapps i AppStore og GooglePlay. Læs mere om mine apps på www.madambachsforlag.dk/apps

2014 skiftede jeg arbejdsliv fra lærerjobbet i folkeskolen til et deltids-læsekonsulentjob på en friskole.
Alle materialer ligger også på  madambachsforlag.dk

Se også
https://www.facebook.com/Bachsapps
https://www.instagram.com/madambach
https://www.pinterest.dk/madambach7452

Betalingskort
Menu
Shop