Fup eller Fakta – vikarmateriale

Normal pris:

0  kr

Kan du huske DR-monopolet velmagtsdage? Her var quizzen “Fup eller Fakta” en elsket udsendelse. Et gammelt ords betydning skulle gættes og ud fra tre forklaringer, hvor to af disse var det rene fup. I denne opgave skal eleverne prøve kræfter med ord som fullingmare og ikke mindst Frøken Klokken. Opgaven er tiltænkt mellemtrinet, men kan sagtens tilpasses de ældste klasser.

Opgaven indeholder også et lærerarket findes forskellige links til bl.a. tv-klip, som også kan bruges i forbindelse med denne (vikar)opgave.

Materialet indeholder:

  • 4 færdige Fup eller Fakta-opgaver
  • 1 stk. hvor eleverne selv skal søge information om ordet ‘mankestol’
  • 1 stk. tom Fup eller Fakta
  • Vejledning

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop