Da danskerne reddede jøderne

Denne kildebank indeholder relevante kilder til arbejdet omkring de danske jøders skæbne under besættelsen, ligesom eleverne skal lave deres eget monoment.

Normal pris:

0  kr

Kildebanken indeholder relevante kilder til arbejdet omkring de danske jøders skæbne under besættelsen.

Kilderne handler både om selve jødeaktionen, hvor danske jøder i tusindvis nåede til Sverige, og  hvordan man  i udlandet hylder denne indsats. Sidst, men ikke mindst, skal eleverne lave et bud til en arkitektkonkurrence . Her skal der laves et monoment omkring denne indsats, men hvilken historie skal fortælles ?

Materialet indeholder:

  • 8 sider med kilder, inkl. arkitektkonkurrence.

Jeg hedder Lars A. Haakonsen. Tilbage i starten af dette årtusind blev jeg uddannet lærer fra Hjørring Seminarium. Historiefaget blev min skæbne og jeg har efterhånden undervist på alle klassetrin, ligesom jeg i 2014 deltog i udarbejdelsen af Fælles Mål for faget. I dag underviser jeg på Sindal Skole og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisning i Hjørring.

Du kan se flere opgaver til din historieundervisning på http://www.historiefidusen.dk

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Betalingskort
Menu
Shop