Byg og stav 4 – dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Normal pris:

0  kr

I Byg og stav bliver de 120 mest almindelige ord bliver gennemgået på en overskuelig måde ved at skrive en sætning hver dag.

Der arbejdes med håndfonemer og legoklodser inden sætningen skrives. På den måde får eleverne nogle konkrete hjælpemidler til at fastholde lyden.

Staveundervisning og sprogarbejdet kommer i fokus allerede fra slutningen af børnehaveklassen og videre i 1. og 2. klasse i 15 minutter hver dag.

I Byg og stav 4 – dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver arbejdes der med ord i gule togvogne.

Ordene i de gule togvogne indeholder enten en dobbelt konsonant, en vokalændring eller et stumt bogstav. I oversigterne over togvognene får eleven hjælp til at fokusere på, hvad der er det svære i ordet.

De 20 fokusord i de gule vogne er: skulle, kunne, ville, lille, alle, ikke, eller, kommer, hvad, hver, hvis, hvor, hvem, hvilke, hende, havde,  hjem, lidt, godt, sidste

I sætningsarbejdet arbejdes der med 2 konsonanter i forlyd/udlyd, lytteøvelse til kort/lang vokal med nonsensord og rigtige ord og repetition af korte ikke lydrette ord fra Byg og stav 3.

I materialet er der en vejedning, oversigt over ord og plancher til ophæng.

LEGO-klodser kan købes her: https://www.lego.com/da-dk/page/static/pick-a-brick

Se også:

  • Byg og stav 1 – lydrette ord
  • Byg og stav 2 – drillelyde
  • Byg og stav 3 – korte ikke lydrette ord
  • Byg og stav 5 – lange ikke lydrette ord

Brætspillet Sprogspil 120 ord, 49 kr. træner stavelsesdeling, skrivevej og stavning af de 120 mest almindelige ord og er lavet i sammenhæng med Byg og stav. Det er velegnet til værkstedsarbejde og har mange muligheder for at differentiere.

NB! Husk altid at indberette Bogstavmusikanternes læremidler til COPYDAN, hvis din skole er udtaget. På forhånd tak!

Du kan se alle Bogstavmusikanternes materialer her: https://bubbleminds.dk/udgivere/bogstavmusikanterne/

Find også Bogstavmusikanterne på https://www.bogstavmusikanterne.dk

Lyt til sange og hørespil på https://www.youtube.com/channel/UCYWsmjsk3mHOZgNSfr7Spkg/

Har du spørgsmål til nogle af læremidlerne, er du velkommen til at skrive til bogstavmusikanterne@gmail.com

Mette Bech står bag bogstavmusikanternes materialerne. Hun har været lærer i 17 år, læsevejleder og specialundervisningslærer og det er i denne forbindelse at materialerne er udviklet gennem praksis. Siden 2014 har hun været pædagogisk konsulent på CFU Absalon, hvor hun rådgiver lærere indenfor bl.a indskolingsdansk og dansk som andetsprog.

Bogstavmusikanterne vandt årets læseinitiativpris i 2010 for sin legende tilgang til læsning.

http://www.bogstavmusikanterne.dk/sange.

Betalingskort
Menu
Shop