BRØKER Find den fulde længde

Normal pris:

0  kr

Materialet indeholder:

 • Version 1
  • 1 ark med 10 store bjælker med brøkdele til udklipning
  • 1 svarark
  • 1 facitark
 • Version 2
  • 2 arbejdsark med 10 små bjælker
  • 2 facitlister

Version 1
Klip de 10 store bjælker ud. Eleverne skal ved at måle brøkbjælkerne finde frem til den fulde længde, når bjælkens længde svarer til den brøkdel, der står på den. Evt. kan de bruge brøkbjælkerne som udgangspunkt for at tegne den fulde længde fx med kridt på jorden. 

Eksempel:
Hvis ⅗ er 18 cm, må ⅕ være 18:3=6 cm. Så må en hel være 6⋅5=30 cm.

Eleverne skriver bjælkernes fulde længder i de blanke felter.

Version 2
Eleverne arbejder på samme måde som ovenfor, men her måler og tegner de figurerne på arbejdsarkene i stedet for at måle udklippede figurer.

© Julie Hardbo Larsen
Husk at indberette til Copydan, hvis din skole er udvalgt som kontrolskole.

Folkeskolelærer. Matematikvejleder. Underviser i matematik, fransk og madkundskab på en skole i Københavnsområdet.

Fagchef for matematik hos Lær for Livet, der er et læringsprogram for udsatte børn og unge. Her laver jeg materiale til og tilrettelægger matematikundervisningen på vores læringscamps.

Forfatter på Alineas materiale TURBO, der er målrettet de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen.

Har en forkærlighed for materialer og aktiviteter, der rummer elementer af leg, spil og bevægelse.

Jeg kan kontaktes på julie@hardbo.dk

Betalingskort
Menu
Shop