Trylleblik (Filosofiske litteratursamtaler over børnebøger)

Vil du prøve at arbejde med filosofiske litteratursamtaler omkring bogen ‘Trylledrik’ af Ane Bjørn? Så kan dette materiale måske være noget for dig.

Normal pris:

10,00  kr

Filosofiske litteratursamtaler centrerer sig om de almene og dybe spørgsmål, som litteraturen giver form og indhold til gennem billeder og tekst. Du finder forslag til sproglige og æstetiske aktiviteter til før-, under-, og efterlæsningsfasen, som kan understøtte den filosofiske samtale. Desuden deler jeg erfaringer og tanker fra mit eget klasserum, så du har mulighed for at foregribe temaer, faldgruber og deslige, inden du selv begiver dig ud i en filosofisk litteratursamtale.

Materialet indeholder:

  • Resume af fortællingen
  • Erfaringer fra klasserummet
  • Filosofisk indkredsning samt spørgsmål til temaer i bogen
  • Inspiration og forslag til før- under- og efterlæsningsfaserne af Trylleblik

Martin Kongshave, Cand. mag i filosofi og meritlæreruddannet i dansk, kristendomskundskab og fysik-kemi med ansættelse på Bogense skole i indskolingen.

Mine udgivelser er skabt med et mål om at skabe en mere argumenterende, begrebsanalyserende, undersøgende, ideudvekslende og kollaborativ samtaleform i klasselokalet.

Betalingskort
Menu
Shop