Alle Kluddermors Klemmebøger

Normal pris:

300  kr

Denne pakke indeholder alle Kluddermors Klemmebøger I-X, med i alt 188 stk.

Serien giver nylæsere mulighed for at træne de grundlæggende trin i læseprocessen, herunder f.eks. læsning af ord og sætninger på to til fire bogstaver, rimsætninger, sammensatte ord, konsonantklynger samt længere rim og remser. Samtidig giver det dig som lærer et hurtigt indblik i dine elevers læseudvikling. Ved at vælge ét rigtigt udsagn ud af tre mulige, trænes eleverne i at reflektere over det læste, billedafkode samt læse mellem linjerne.

Flere af materialerne i serien er med både store og små bogstaver. Dermed har du som lærer mulighed for selv at vælge det, der passer dine elever bedst, eller du kan laminere begge dele og differentiere yderligere.

Se i øvrigt Kluddermors Læseslange, for et samlet overblik over de 30 trin i læseprocessen. Læseslangen kan downloades gratis på følgende link: Læseslangen

Målgruppe

”Kluddermors Klemmebøger I-IX” henvender sig til elever i 0. til 2. klasse, specialundervisningen samt dansk som andetsprog. De er velegnede til selvstændigt arbejde eller mindre børnegrupper med behov for ekstra støtte. “Kluddermors Klemmebøger X” henvender sig til elever i 3. til 5. klasse, eller kan bruges til oplæsning og træning af konsonantklynger.

Anvendelse

Print ud, laminér og klip de 188 klemmebøger ud. Køb nogle tøjklemmer og I er i gang. Materialet kan bruges igen og igen. Lad eleverne arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst kan eleverne evt. bytte og tjekke hinandens svar. På denne måde sker der fornyet læring.

Kopiering – analogt og digitalt – af dette materiale eller dele deraf er tilladt, forudsat at det sker i overensstemmelse med skolens aftale med Copydan Tekst & Node.

Denne pakke indeholder følgende (tryk på hver enkelt for at læse mere):

Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af over 200 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.

Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com

Du kunne også være interesseret i...

Betalingskort
Menu
Shop