120 ord staveundervisning

Står du og mangler “mini” diktater med de 120 ord…

Normal pris:

20  kr

Til læreren… Med dette materiale får du et hæfte med de 120 ord – i alt 24 mini diktater. Her kommer dine elever til at arbejde med deres staveudvikling. (Hvis du ønsker niveaudeling – så se under “Tip” længere nede i beskrivelsen). Forskningen viser, det er en rigtig god idé at børn i indskolingen lære at stave nogle af de mest gængse ikke-lydrette ord, selvom de afviger fra lydprincippet (Lydrette ord). Det er for eksempel ord som og, jeg, vil og hvor. De staves anderledes, end de lyder. I din dansk undervisning kan du have fokus på forskellige lydforbindelser og stavemønstre, som f.eks.:

  • Bogstavernes lyde
  • Vokaltrappen
  • Stumme bogstaver
  • Dobbelt- og enkeltkonsonanter
  • Konsonantvenner

Tip: Send hæftet med eleverne hjem, og lav ugentligt 2 mini-diktater. Fx hver mandag og torsdag (Hvad der nu lige passer ind i dit skema) Når du skal diktere ordene. Så spørger du ud i klassen er der nogen, som kan skrive til “jeg”. Vælg en elev. Eleven luftstaver nu ordet “j-e-g”. Så spørger du: Kan du sige en lille sætning med ordet? Eleven siger fx.: Jeg kan se et hus. Alle elever skriver nu ordet “jeg” ned i et kladdehæfte. (Du må diktere det 2 gange) Bagefter siger du: Ordet “jeg” staves j-e-g. Hvis eleven har skrevet det korrekt, må eleven nu sætte et flueben. Saml hæfterne sammen, og kontrollér at eleverne har stavet ordene korrekt. Hvis du ønsker at lave 3 niveaudelinger. Så kan du gøre det på følgende måde: 1 (Lavt niveau): Eleven skriver kun ordet. 2 (Mellem niveau): Eleven skriver ordet og prikker vokaler/stavelsesdeler. 3 (Højt niveau): Eleven skriver ordet og prikker vokaler/stavelsesdeler. Samt skriver en sætning med ordet.

Betalingskort
Menu
Shop